Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

Misja

Czcionka:

 

WARTOŚCI,  MISJA  i  WIZJA

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  w  RYŻKACH

 

 

   WARTOŚCI I PRZEKONANIA

 

 • Podstawowa zasada naszej pracy mówi, że każdy człowiek posiada godność i autonomię,

 • Mieszkańcy Domu niezależnie od stanu zdrowia mają takie same prawa jak wszyscy inni ludzi, przede wszystkim prawo do aktywnego udziału
  w życiu społecznym,

 • Dbamy o godność ludzką, zdrowie i szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych i osób starszych,

 • Tworzymy takie warunki życia i działania, które byłyby zbliżone
  do normalnych,

 • Warunki takie tworzymy poprzez kształtowanie odpowiednich partnerskich relacji z mieszkańcami, wykorzystanie wszystkich sposobów komunikacji oraz takie organizowanie przestrzeni życiowej, aby pozytywnie wpływała na psychikę osób tu przebywających,

 • Dom rozumiemy jako materialną przestrzeń, grupę osób, miejsce, w którym zaspakajane są potrzeby będące ważnym elementem
  w rozwoju. Istotnym aspektem tego sformowania jest zapewnienie miejsca w tym Domu i warunków rozwoju dla innych osób: pracowników, rodzin mieszkańców oraz przyjaciół i znajomych.

 

   CELE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w RYŻKACH

 

 Zapewnienie mieszkańcom, osobom dorosłym, głównie  niepełnosprawnym intelektualnie, przewlekle psychicznie chorym i osobom                       w podeszłym  wieku, warunków do bezpiecznego
 i godnego życia, intymności, wolności, umożliwienie rozwoju osobowości
 i usamodzielnienia się na miarę możliwości.

 

   MISJA

 

 

Zrozumieć się, by żyć razem w Domu, 

który tworzymy z naszymi mieszkańcami

 

 

   WIZJA

 

 

Chcemy stworzyć dla naszych mieszkańców Dom

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Pogoda