Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

Wrasztaty ekologiczne pn. "Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - kraina jezior, bagien i rzek"

Czcionka:

          Tegoroczne warsztaty pn. „Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - kraina jezior, bagien i rzek”  dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W celu przybliżenia mieszkańcom i pracownikom DPS w Ryżkach tego pojezierza, zorganizowaliśmy 3-dniowy obóz nad jeziorem Krasne w dniach 19-21 czerwca. Terenowe warsztaty ekologiczne dla grupy 35 osób odbywające się na terenie wspomnianego obszaru, pozwoliły zapoznać uczestników z walorami przyrodniczymi tego unikatowego miejsca. Staraliśmy się rozbudzić wrażliwość 
na piękno przyrody, kształtowaliśmy nawyki kulturalnego obcowania z przyrodą. Mamy nadzieję, że przez kontakt z przyrodą udało nam się w uczestnikach warsztatów wyrobić przekonanie o potrzebie zachowania tego obszaru przyrodniczego dla przyszłych pokoleń w możliwie niezmienionym stanie. 
        Podczas obozu pokazaliśmy mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, że ochrona przyrody jest wielkim wyzwaniem, ale również wielką przygodą. Udowodniliśmy również, że mogą w niej uczestniczyć wszyscy, którzy chcą - nawet społeczność ludzi     niepełnosprawnych.
       Na wschodnich rubieżach kraju, w dorzeczu Wieprza i Bugu leży tajemnicze Polesie, niegdyś niedostępne i owiane legendami, dzisiaj już oswojone 
przez człowieka, lecz wciąż subtelnie urokliwe. Swój wyjazd rozpoczęliśmy 
od wizyty w Poleskim Parku Narodowym, który położony jest w centralnej części Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Ośrodek Edukacyjno-Administracyjny i główna siedziba parku znajdującą się w miejscowości Urszulin, gdzie miał miejsce nasz pierwszy przystanek.
        Jednym z celów utworzenia Poleskiego Parku Narodowego jest prowadzenie edukacji ekologicznej, która ma kształtować pozytywne postawy społeczne, sprzyjające ochronie środowiska, wzbudzić chęć do działania na rzecz zachowania walorów środowiska naturalnego, uświadamiać społeczeństwu istniejącą współzależność między ludźmi a przyrodą.
W Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym w Urszulinie czekał na nas przewodnik, który przywitał nasza grupę serdecznie i zaprosił na projekcję film o PPN. Po obejrzeniu filmu oprowadził nas po ogrodzie dydaktycznym, otaczającym budynek dyrekcji, który był doskonałym wstępem, zachęcającym do dalszej wędrówki po ścieżkach przyrodniczych Parku.

       Naszą podróż rozpoczęliśmy od ścieżki przyrodniczej pn. „Dąb Dominik”. To trasa o długości 3,5 km prezentująca najbardziej charakterystyczne środowiska w Parku. Zapoznaliśmy się tam z ekosystemami leśnymi, a na koniec z kompleksem torfowiskowo-jeziornym dystroficznego jeziora Moszne. Trasa biegła przez rozmaite typy lasów, m.in. grąd, ols, bór bagienny. Po drodze mogliśmy również przyjrzeć się różnym rodzajom torfowisk z rzadkimi roślinami, np. wełnianką. Cała ścieżka była przystosowana do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Dla zmęczonych turystów przy ścieżce przygotowaliśmy posiłek. 

      Posileni i pełni energii rozpoczęliśmy drugi etap warsztatów terenowych pod nazwą „Śladami starych stawisk” oraz „W krainie łosia”. Dzięki tym warsztatom terenowym zapoznaliśmy się z obszarem parku, który odznacza się typowym krajobrazem równinnym. Jego powierzchnia jest płaska, z dużą ilością jezior, bagien, stawów Dowiedzieliśmy się, że niemal połowę powierzchni parku zajmują torfowiska i leśne zbiorowiska torfowiskowe, otaczające jeziora: Długie, Karaśne, Łukie i Moszne, a także duże kompleksy stawów bruskich i pieszowolskich.Leśnik udzielił nam wiele ciekawych informacji. Wspólnie stwierdziliśmy, że niekwestionowanym królem polskich bagien jest łoś. Ten największy przedstawiciel jeleniowatych może osiągać wysokość 230 cm i ważyć nawet 500 kg. Poroże u dorodnych byków może osiągnąć 2 m rozpiętości i waży ponad 50 kg. W poruszaniu się po grząskim terenie pomagają zwierzęciu duże racice, rozszerzające się w czasie stąpania. W Parku liczebność łosi szacuje się na około 90 osobników. Niestety, nie dane było nam spotkać łosia. Po 4 godzinach zajęć w PPN nastał moment pożegnania i musieliśmy wyruszyć w dalszą drogę do Ośrodka Wypoczynkowego Riviera nad jeziorem Krasnym, gdzie mieliśmy naszą bazę noclegową. 

Wrsztaty ekologiczne

Utworzono dnia 13.11.2019, 12:45

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Pogoda