Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Czcionka:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
  w Ryżkach, Ryżki 75, 21-400 Łuków;

 • została wyznaczona osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych, tj. inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpsryżki@tlen.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach,Ryżki 75, 21-400 Łuków;

 • Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, realizacji zawartych umów,
  w pozostałych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
  na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody;

 • odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione
  na podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania;

 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa
  o archiwizacji, zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 • w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji);

 • w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie powoduje,
  że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia; 

nie będzie stosowane zautomatyzowane  podejmowanie decyzji, w tym  profilowanie,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Pogoda