Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

Oferta

Czcionka:

1.USŁUGI BYTOWE

 

W zakresie usług bytowych nasz Dom zapewnia Mieszkańcom:

 

 •  miejsce zamieszkania

 

Dysponujemy 2 i 3-osobowymi pokojami wyposażonymi w niezbędne sprzęty (łóżka, szafy, komódki, stoły, krzesła). Mieszkańcy mogą korzystać z łazienek i ich wyposażenia, które jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki i teren wokół nich pozbawione są barier architektonicznych (podjazdy, poręcze, winda). Nasz Dom jest bezpieczny 
i przyjazny osobom niepełnosprawnym.

 

 • wyżywienie  

 

Mieszkańcom przysługują 3 posiłki dziennie, w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza – w ramach obowiązujących norm żywnościowych.

 

 • utrzymanie czystości

 

Pokoje mieszkańców są sprzątane co najmniej raz dziennie. Inne pomieszczenia takie jak: aneksy jadalne, wypoczynkowe, korytarze, łazienki bywają myte nawet kilka razy w ciągu dnia.

 

 • świadczymy usługi pralnicze oraz naprawę uszkodzonej odzieży przez krawcową.

 

 • przewóz osób niepełnosprawnych.

 

2.USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Nasz Dom świadczy usługi opiekuńcze, a w szczególności:

 

 •  całodobową opiekę

 

Opiekunowie dbają nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również wykonują czynności związane z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które samodzielnie nie mogą wykonać tych czynności lub wymagają nadzoru ze strony personelu.

 

 • pomoc w poruszaniu się

 

 • opiekę higieniczną (np. golenie, strzyżenie włosów, obcinanie paznokci itp.)

 

 • niezbędną pomocy w załatwianiu spraw osobistych

 

 • pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem

 

 • pomoc w utrzymaniu ładu i porządku w rzeczach osobistych mieszkańców
  oraz estetykę pomieszczeń.

 

  3. USŁUGI ZDROWOTNE

 

W zakresie usług zdrowotnych zapewniamy:

 

 • stałą opiekę pielęgniarską (w porze nocnej opiekę pełni pielęgniarka    
  lub opiekun)

 

 • opiekę medyczną lekarza rodzinnego i lekarza psychiatry

 

 • leki i środki opatrunkowe na zlecenie lekarza, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 • zabiegi usprawniania leczniczego w miarę możliwości Domu i potrzeb Mieszkańców

 

 • pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych

 

 • pomoc w uzyskiwaniu sprzętu medycznego i ortopedycznego towarzyszenie mieszkańcowi podczas wizyt kontrolnych u lekarzy- specjalistów.

 

4. USŁUGI SOCJALNE

 

Usługi te w naszym Domu pełni 3 pracowników socjalnych, których zadaniem jest:

 

 • czynne uczestnictwo w przyjmowaniu nowo przybyłego mieszkańca
  oraz w jego adaptacji w nowym miejscu

 

 • świadczenie pomocy niezbędnej w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych

 

 •  aktualizacja akt osobowych

 

 • wsparcie w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, a w szczególności
  z osobami bliskimi

 

 •  pomoc lub realizacja zakupów zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Mieszkańca

 

 • pomoc w prowadzeniu korespondencji z urzędami i rodziną.

 

5. USŁUGI TERAPEUTYCZNE I FIZJOTERAPEUTYCZNE

 

W zakresie tych usług zapewniamy:

 

 • udział w terapii zajęciowej

 

Wśród proponowanych form terapii należy wymienić:

- muzykoterapię (naukę piosenek i układów tanecznych, dyskoteki),

- zajęcia manipulacyjne (układanki, klocki itp.),

- prace manualne,

- gry i zabawy dydaktyczne, wspierające umiejętności intelektualne,

- arteterapię (różne formy i techniki),

- zajęcia teatralne,

- terapię opartą na słowie (pogadanki, dyskusje, prelekcje, rozmowy z Mieszkańcami),

- biblioterapię,

- oglądanie TV/Video,

- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu (np. gry zespołowe, zabawy z piłką, zawody sportowe, zajęcia gimnastyczne, przejażdżki rowerowe, spacery po terenie DPS, jak również po najbliższej okolicy).

 

 • organizację czasu wolnego

 

 • umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych (np. wyjazdy do kina, muzeów)

 

 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną

 

 • organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych, wycieczek, spacerów, pikników, ogniska, występy zespołu muzycznego i grupy teatralnej

 

 • organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych (np. Andrzejki, Wigilia, Dzień zakochanych, Bal karnawałowy itp.)

 

 •  umożliwienie udziału w imprezach edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych (np. wycieczki ekologiczne, rajdy turystyczne, rejsy żeglarskie

 

 • organizacja świąt patriotycznych np. akademie z okazji rocznic ważnych wydarzeń historycznych  

 

 • podnoszenie sprawności, utrzymanie kondycji fizycznej i zachęcanie Mieszkańców do aktywności ruchowej

 

 • ustalanie indywidualnych programów zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich stanu zdrowia mieszkańca i jego potrzeb

 

 • przygotowanie mieszkańców do udziału w zawodach i turniejach sportowych

 

5. POSŁUGA DUSZPASTERSKA

 

Na terenie naszego Domu znajduje się kaplica, w której Mieszkańcy i społeczność okolicznych miejscowości mają możliwość uczestnictwa w nabożeństwach w każdą niedziele 
i święta liturgiczne oraz mogą realizować swoje potrzeby duchowe.

Umożliwiamy udział w:

- nabożeństwach np. majowych, spotkaniach różańcowych oraz w przeżywaniu drogi krzyżowej,

- spotkaniach katechezowych z kapelanem,

- pielgrzymkach do miejsc sakralnych,

- przygotowaniu jasełek i misterium wielkanocnego,

- spotkaniu kolędowym z kapelanym,

- integracyjny festiwal pieśni religijnej,

- procesje (z okazji święta Trzech Króli, Niedzieli Palmowej, Drogi Krzyżowej).

 

6. DOSTĘP DO PSYCHOLOGA

 

Pomoc psychologiczna polega na:

 

 • prowadzeniu rozmów terapeutycznych

 

 • rozpoznaniu potrzeb psychologicznych mieszkańców

 

 • udzielaniu wsparcia w sytuacja trudnych i konfliktowych

 

 • aktywizacji mieszkańców i udzieleniu wsparcia w poszukiwaniu  konstruktywnych sposobów samorealizacji – zachęcanie mieszkańców 
  do aktywnego uczestniczenia w życiu Domu

 

 •  udzieleniu wsparcia w przezwyciężaniu złych nastrojów, prowadzenie zajęć aktywizujących lub relaksacyjnych, w zależności od aktualnych potrzeb Mieszkańca.

  

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Pogoda