Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

Stowarzyszenie Nasz DoM

Czcionka:

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  NASZ DOM

Stowarzyszenie powstało 13 lutego 2018 r. z inicjatywy grupy pracowników 

Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, a zarejestrowane zostało 10 lipca 2018 r.   

Grupa założycielska liczyła 11 osób. 

Prezesem Stowarzyszenia jest Wojciech Pogodziński.

Na koniec 2018 r. Stowarzyszenie liczy 18 członków.

 

Celami Stowarzyszania są:

 1. Wspieranie działań statutowych DPS w Ryżkach,

 2. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych,

 3. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych,

 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,

 6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową  wśród osób niepełnosprawnych oraz pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą,​

 7. Działalność charytatywna,

 8. Promocja i organizacja wolontariatu,

 9. Ochrona i promocja zdrowia,

 10. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

 11. Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym spoza DPS w Ryżkach,

 12. Propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

 

Prosimy o przekazanie darowizn pieniężnych i rzeczowych, które pomogą nam realizowaźć główne cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Z góry dziekujemy za wszelką okazaną pomoc. 

 

KONTO BANKOWE

BANK PEKAO SA    20 1240 2698 1111 0010 8498 9975

 

AKTUALNOŚCI:

Zakup nowej szafy dla Teatru UWAGA

Utworzono dnia 30.10.2023

Stowarzyszenie "Nasz DOM" od początku swojej działalności wpiera Teatr UWAGA działający w ramach zajęć terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Od jakiegoś czasu pozyskujemy środki na zakup nowej szafy. Największe wsparcie finansowe 2.500  tys. złotych...

czytaj dalej na temat: Zakup nowej szafy dla Teatru UWAGA

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Utworzono dnia 08.06.2021

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Utworzono dnia 31.01.2021
30 lipca 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz DoM" otrzymało status organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu Stowarzyszenie będzie mogło pozyskiwać środki finansowe z 1% podatku na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie...
czytaj dalej na temat: ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Pogoda